Maaike’s Opvang is in het bezit van een pedagogisch werkplan. Ook krijgt ieder kind een kindvolgsysteem van Kiki deze is bedoeld voor gecertificeerde VVE Kiki gastouders die de ontwikkeling van de kinderen willen volgen middels observatielijsten. Inmiddels werk ik niet meer zo veel met kiki maar gebruik het Ziko-vo dat is een zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang.

In het kindvolgsysteem zijn tevens oeverdrachtformulieren voor naar de basisschool opgenomen. De volgende gebieden worden in de gaten gehouden.

– Motorische ontwikkeling

– Sociale – emotionele ontwikkeling

– Spraak- en taalontwikkeling

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contact formulier.

Maaike’s opvang
Archipel 3520
8224 HK Lelystad

KVK nummer:       32169033
LRK nummer:       505470123 sinds 06-07-2010