Welkom op de website van Maaike’s opvang. Kleinschalige kinderopvang in huiselijke sfeer!

Wat leuk dat je komt kijken op mijn website.  Mijn naam is Maaike van den Haspel-Fennema.
Jaren geleden heb ik mijn SPW (Sociaal Pedagogisch Werk) diploma niveau 4 behaald, daarna ben ik werkzaam geweest als leerling-verpleegkundige in het Zuiderzee ziekenhuis ongeveer drie jaar, ik heb gewerkt als onderwijsassistent, en als gastouder bij de SKL, tegenwoordig heet het GO. Later heb ik nog gewerkt als pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang bij GO en in de verstandelijke gehandicapten zorg.
Inmiddels ben ik al 15  jaar aaneengesloten  gastouder, waarvan sinds 2010 als zelfstandig ondernemer. Ik zie mijn werk echt als een professionele mini kinderopvang. Dus ik ben geen oppas maar pedagogisch werker niveau 4 in mijn eigen kinderopvang. Ik werk elke dag met veel plezier!
Kinderen worden hier al jaren opgevangen in kleine groepjes, in een warme gezellige omgeving. Alle opvangkinderen zijn hier als baby begonnen en zijn pas weggegaan op 4 of 5 jarige leeftijd. Kinderen mogen hier kind zijn, en kunnen heerlijk spelen. Spelmateriaal en speelgoed bestaat uit zoveel mogelijk natuurlijke materialen.
Ik werk met thema’s zoals de Herfst, boodschappen doen, water, baby, verkeer enz.. Kinderen doen hier mee aan allerlei activiteiten, zingen, voorlezen, bakken, puzzelen en allerlei creatieve activiteiten.
Ik ben in het bezit van een geldig EHBO diploma. Ook bezit ik het pedagogisch component en keurmerk voor Gastouders. Ook heb ik het certificaat VVE Kiki gastouder in bezit en ben ik bevoegd stagiaires op te leiden. Daarnaast heb ik ook de ikk erkende certificaat voor baby professional behaald, en houd ik de meldcode altijd up to date. Ik ben ingeschreven in het Landelijk Register onder het nummer: 05470123 sinds 06-07-2010.
Ik werk als zelfstandig ondernemer en sta ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het nummer 32169033.

Maaike’s opvang heeft een pedagogisch werkplan beschikbaar. Dit plan is in te zien op locatie. Het plan wordt niet digitaal verspreid. Het plan ligt ter inzage in de opvang.
Het Pedagogisch werkplan is gemaakt aan de hand van de vier pedagogische basisdoelen die zijn opgesteld door Professor J.M.A. Riksen Walraven De 4 pedagogische basisdoelen dragen bij aan het bewaken van de pedagogische kwaliteit. Zij vormen het uitgangspunt, hoe er om wordt gegaan met kinderen .De vier pedagogische basisdoelen.1. Bieden van emotionele en fysieke veiligheid
2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
4. Overdracht van normen en waarden